Welkom bij de documentatiewebsite

Op de Guimardstraat beschikt Katholiek Onderwijs Vlaanderen over een ruime collectie onderwijstijdschriften. Artikelen uit die tijdschriften neemt de documentalist op in een databank.

Als medewerker van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, pedagogisch begeleider of nascholer kunt u mits aanmelden in de Artikeldatabank zelf zoeken en artikels downloaden. U mag ook altijd aan de documentalist vragen om rond een bepaald onderwerp te zoeken dan stuurt hij u zijn zoekresultaten. Gezien het auteursrecht mag de documentatiedienst geen artikelen bezorgen aan onze scholen of leerkrachten.

De documentalist stuurt nieuwe artikelbeschrijvingen door naar elke medewerker, pedagogisch begeleider en nascholer via de Nieuwsbrief Personeel. De nieuwe artikels worden gegroepeerd volgens Thema.

De documentalist beschikt ook over toegang tot Externe databanken en over een beperkt aantal boeken en publicaties van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het ministerie van onderwijs en andere organisaties die door medewerkers kunnen worden geraadpleegd. De documentatiedienst is een interne dienst en is dus niet publiek toegankelijk.

Leeftocht

Jongste editie:
september 2016

School+Visie

Jongste editie:
juni 2016

Forum

Jongste editie:
juni 2016

Breedbeeld

Jongste editie:
juni 2016